วิธีคิดค่าไฟแอร์

           การคำนวนค่าไฟของแอร์ หรือ เครื่องปรับอากาศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณอัตราการกินไฟ (Power Consumption) ของบริษัทผู้ผลิต ถ้ายิ่งสูง ค่าไฟจะมาก แต่ละยี่ห้อจะไม่เท่ากัน ดูได้จากแค๊ตตาล็อคสินค้า และการตั้งอุณหภมิแอร์ ยิ่งตั้งต่ำ จะยิ่งใช้ไฟมาก
 
 
ขนาดบีทียูแอร์ ค่าไฟต่อเดือน

แอร์เบอร์ 5

(โดยประมาณ)

ค่าไฟต่อเดือน

แอร์มอก.

(โดยประมาณ)

9000 450 530
12000 600 700
18000 850 1000
22000 1100 -
24000 1200 1390
25000 1250 1450
28000 1365 -
30000 1550 1800
34000 1665 2000
36000 1880 2125
40000 2050 2450
42000 - 2600
48000 - 3000
60000 - 3600
 
 

 
ซึ่งมีสูตรการคำนวน ดังนี้           
 
สูตรที่ 1

จำนวนวัตต์ (Watt) x จำนวนชั่วโมงที่ใช้จริง x ค่าไฟต่อหน่วย x อัตราการทำงาน 80%  x 30 วัน

__________________________________________________________________

1000

 

ตัวอย่างเช่น แอร์มิตซูบิชิ MS-SGH13VC

อัตราการกินไฟ (จำนวนวัตต์) = 1040

ค่าไฟต่อหน่วย = 3 บาท

ชั่วโมงที่ใช้งาน ประมาณ 8 ชั่วโมง

 

= (1040 x 8 x 3x 80% x 30)/1000

599 บาท/เดือน

 

 
 
สูตรที่ 2
 
 

ขนาดทำความเย็น (kw) x จำนวนชั่วโมงที่ใช้จริง * ค่าไฟต่อหน่วย x อัตราการทำงาน 80% x 30 วัน
______________________________________________________________________

COP


ตัวอย่างเช่น แอร์มิตซูบิชิ MS-SGH13VC

ขนาดทำความเย็น (Cooling Capacity) = 3.6 kw

COP (Coefficient of Performance) = 3.46

ค่าไฟต่อหน่วย = 3 บาท

ชั่วโมงที่ใช้งาน ประมาณ 8 ชั่วโมง

 

= (3.6 * 8*3*80%*30)/3.46

599 บาท/เดือน

 

 

 

*ค่า EER = Energy Effciency Ratio ปัจจุบัน ปี 2013 การไฟฟ้ากำหนดต้องเท่ากับหรือมากกว่า 11.6 ถึงจะได้รับฉลากเบอร์ 5 จากกฟผ.
"ร้านกฤษฎาแอร์" 
บริการดูแลแอร์บ้าน แอร์สำนักงานครบวงจร โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
0816556408  :KRISDAAIR  : krisda-air [QRcode]