ฉลากเบอร์ 5 บอกอะไรเราบ้าง

ทราบหรือไม่ว่า ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีตามแอร์ ตู้เย็น หรือแม้กระทั่งทีวีก็ตาม บอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์อะไรกับเราบ้าง?  เรามาดูกันเลย

1. QR code : ตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้า

2. ค่าปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ตัวเลขยิ่งน้อย ยิ่งดี

3. ประมาณการค่าไฟฟ้า ซึ่งใช้อัตราค่าไฟฟ้า 3.96 บาท/หน่วย มีสูตรดังนี้  
    จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้(หน่วย/ปี) x ค่าไฟฟ้า(บาท)

4. ฉลากของแท้ต้องมีสัญลักษณ์ กฟฝ. และลายน้ำตราสัญลักษณ์กระทรวงพลังงาน

5. ส่วนแสดงรายละเอียดของเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะต้องถูกต้องตามข้อมูลที่ระบุในเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น

6. ประสิทธิภาพตามฤดูกาล :SEER (บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์) คือ ส่วนที่แสดงประสิทธิภาพ เดิมมีแต่แบบ EER คือการวัดค่าประสิทธิภาพการประหยัดภายใต้อุณหภูมิภายนอกคงที่ แบบใหม่ SEER สำหรับเครื่องปรับอากาศ หรือ แอร์วัดประสิทธิภาพภายใต้อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล

7. บอกปีที่ปรับเกณฑ์ประสิทธิภาพซึ่งจะมีการปรับให้ทันสมัย


ที่มา : www.egat.co.th

 

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ถ้าเป็นสติกเกอร์ของแท้จะต้อง มีตราสัญญลักษณ์ กฟผ. (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต) และลายน้ำตราสัญญลักษณ์กระทรวงพลังงาน ซึ่งจะแจ้งค่ารายละเอียดต่าง ๆ ของการตรวจวัด  ว่าสามารถประหยัดพลังงานได้เท่าใด
รูปแบบของฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  ได้จดสิทธิบัตรของรูปแบบฉลากไว้ที่กระทรวงพานิชย์ และควบคุมการจ่ายฉลากให้กับผู้ประกอบการเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร่วมโครงการฯ (จากปี2537-2559 รวม 28 ผลิตภัณฑ์) เฉพาะรุ่นและยี่ห้อที่ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานโดยห้องทดสอบที่ได้มาตรฐานสากล
กฟผ. ได้ประสานกับสำนักงานฯคุมครองผู้บริโภค (สคบ.) ติดตามตรวจสอบฉลากอันเป็นเท็จตามนโยบายของ สคบ. เป็นระยะ รวมถึงมีผู้บริโภคส่งตัวอย่างฉลากฯมาสอบถามบ่อยครั้ง ซึ่งเมื่อ กฟผ.พบว่าเป็นฉลากเบอร์ 5 ปลอมก็ได้รีบแจ้งให้ทราบ และดำเนินการตามกฏหมาย


นอกจากนี้ กฟผ.มีกระบวนการสุ่มซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากเบอร์ 5 จากท้องตลาด กลับมาส่งทดสอบซ้ำ ถ้าไม่ผ่าน กฟผ. จะยกเลิกการให้ติดฉลาก และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการตรวจสอบและคุ้มครองผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง


สำหรับการตรวจสอบฉลากเบอร์ 5 ที่เป็นของปลอม ล่าสุด กฟผ.ได้นำร่องเครื่องใช้ไฟฟ้าหลักที่พบว่ามีการติดฉลากฯปลอม ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ/ ตู้เย็น และตู้แช่แสดงสินค้า โดยเพิ่ม QR Code บนฉลากเบอร์ 5 และประชาชนผู้บริโภคสามารถโหลดเป็นการตรวจสอบฉลากเบอร์ 5 ถ้าเป็นฉลากฯจริง จะมีข้อมูลของเครื่องใช้ไฟฟ้าปรากฎขึ้นมาตรงกับข้อมูลทีหน้าฉลากเบอร์ 5 และตรงกับรุ่นและยี่ห้อของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่ติดฉลากอยู่ ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นของจริง


 "ร้านกฤษฎาแอร์" 
บริการดูแลแอร์บ้าน แอร์สำนักงานครบวงจร โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
0816556408  :KRISDAAIR  : krisda-air [QRcode]