เราควรเลือก BTU เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับห้อง เพราะหาก BTU สูงไป หรือ ต่ำไป มีผลต่อประสิทธิภาพของแอร์ ทำให้แอร์ทำงานหนักและอายุการใช้งานสั้นลง กินไฟ เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นสูตรการคำนวณ BTU
BTU = พื้นที่ห้อง ( กว้าง x ยาว ) x ค่าตัวแปร*

 

*ค่าตัวแปรคืออะไร? ค่าตัวแปร คือ รายละเอียดและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการทำงานของแอร์ มีรายละเอียดดังนี้
600 - 700 = ห้องที่มีความร้อนน้อยใช้ในช่วงกลางคืน
700 - 800 = ห้องที่มีความร้อนมาก ใช้ตอนกลางวัน อยู่ทางทิศตะวันตกร่วมด้วย

 

ตัวอย่าง
ห้องนอนอยู่ทางทิศตะวันตก ในห้องมีโทรทัศน์(TV) โคมไฟ ห้องขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร ต้องใช้แอร์ขนาดเท่าไร?

 

BTU = 3 X 4 X 800 = 9600 BTU
ในกรณีนี้เป็นห้องนอนและอยู่ทางทิศตะวันตกจึงใช้ค่า 800

 
"ร้านกฤษฎาแอร์"
บริการดูแลแอร์บ้าน แอร์สำนักงานครบวงจร โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
0816556408  :KRISDAAIR  : krisda-air [QRcode]